Övriga behandlingar

Jag utför även Ayurvedisk Yogamassage och använder mig ibland av Kinesiologi.

Ayurvedisk Yogamassage
är en behandlingsform som påverkar hela kroppen och som når de djupare bindvävsstrukturerna. Genom massage och stretching baserad på Yoga ökas rörligheten och kroppen stimuleras att återvända till sin naturliga hälsa och vitalitet. Massagen utförs på en matta på golvet och är mycket bra för den som är stel och spänd i kroppen.

Kinesiologi
är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen.