Företag

Från och med den 1 januari 2004 kan anställda erbjudas massage och friskvård som skattefri förmån*.

Reglerna för friskvård på arbetsplatsen är följande:
– Arbetsgivaren behöver inte betala
någon arbetsgivaravgift.
– Kostnaden för behandling är avdragsgill
och den anställde blir inte förmånsbeskattad.
– Alla arbetsgivare har rätt att dra av kostnad
för massage och friskvård.

Se vidare på www.skatteverket.se.

Välkommen att kontakta mig för massage på ditt företag!

*(Se Skatteverkets skrivelse från 2005-04-27
om Skattefri motion- och friskvård – källa: © Branschrådet Svensk Massage)